Jaarbeurslaan 17 bus 21, 3600 Genk info@certafin.be

Nieuwsbrief CERTAFIN 04/2018

Beste lezer

Buitenlandse dienstreizen

Forfaitaire vergoedingen aangepast vanaf 22/11/2017

Een werknemer of bedrijfsleider kan een belastingvrije forfaitaire dagvergoeding ontvangen voor buitenlandse dienstreizen, zonder dat daarvoor enig gedetailleerd bewijsstuk moet worden voorgelegd, indien de vergoeding niet hoger is dan de forfaitaire dagvergoedingen die FOD Buitenlandse Zaken toekent aan haar personeelsleden voor buitenlandse opdrachten.

Voor de werknemer of bedrijfsleider is deze forfaitaire dagvergoeding belastingvrij. Voor de werkgever is de vergoeding voor 100% aftrekbaar als beroepskost.

De forfaitaire dagvergoeding dekt de uitgaven voor maaltijden, drank en andere “kleine uitgaven” (zoals lokaal vervoer met taxi, metro, enz, fooien en versnaperingen). Hotel- en reiskosten zijn er niet in begrepen. Daarvoor zijn bewijsstukken nodig en gelden geen forfaits.

Indien de werkgever de hotelrekening betaalt en die rekening ook maaltijden en/of kleine uitgaven omvat, dan moet de forfaitaire dagvergoeding worden verminderd (zie bijgevoegde circulaires).

Hoewel de jongste aanpassing nog maar dateert van 1 oktober 2017, wordt de lijst alweer aangepast met ingang van 22 november 2017*.

Voor onze buurlanden zijn volgende bedragen vanaf dan van toepassing:

 

≤ 30 dagen

> 30 dagen

Duitsland

93

56

Frankrijk

95

57

Luxemburg

92

55

Nederland

93

56

Verenigd Koninkrijk

101

61

Volledige landenlijst :documents/documenten/landenlijst-22.11.2017.pdf

*Voor buitenlandse dienstreizen tussen 1 oktober 2017 en 22 november 2017 waarvoor nog geen vergoeding werd uitbetaald op 22 november 2017, mogen de nieuwe bedragen worden genomen, indien deze voordeliger zijn.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

·         Korte buitenlandse dienstreizen (min. 10 u en max 30 dagen)

·         Langere beroepsmatige verblijven (meer dan 30 opeenvolgende dagen)

Indien u meer info wenst te hebben, of vragen heeft over dit onderwerp,
kan u steeds contact opnemen met ons kantoor.

Met vriendelijke groeten

Het Certafin-team

Deze communicatie bevat enkel algemene informatie. Certafin BV o.v.v.e. BVBA levert middels deze communicatie geen professioneel advies of diensten af. Vooraleer een beslissing te nemen of een handeling te stellen die een invloed heeft op uw financiële toestand of uw activiteiten, dient u een gekwalificeerd adviseur te raadplegenCertafin BV o.v.v.e. BVBA zal niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor enig verlies geleden door een persoon die op deze communicatie vertrouwt. 

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]