DIENSTEN CERTAFIN

Ons kantoor heeft als doel de klant tijdens de gehele levensloop van de onderneming te begeleiden en te adviseren.

Een van onze vele streefdoelen is het zodanig organiseren van de boekhouding dat deze niet enkel vanuit fiscaal oogpunt in orde is, maar dat ze ook - rekening houdend met de specifieke behoeften van de bedrijfsleiding - als beleidsinstrument en informatiebron kan fungeren.

 Uw boekhouding als beleidsinstrument van uw bedrijf.

Een goed financieel management is essentieel voor elke onderneming. Dankzij Certafin krijgt u specialisten die op een zeer efficiënte manier uw financieel beheer ter harte nemen.

Daarnaast werken we in de loop van het boekjaar regelmatig met tussentijdse situaties om snel te kunnen anticiperen en in te spelen op fiscale en bedrijfseconomische behoeften. Bovendien stellen wij bij het afsluiten van het boekjaar uitgebreide balansen op met diverse details die zowel vanuit fiscaal als vanuit bedrijfseconomisch oogpunt een meerwaarde bieden.

Boekhouding

Een optimale boekhouding geldt als voorwerp voor een optimale financiële
informatieverstrekking; dit is essentieel als werkinstrument van uw bedrijf.

Accountancy

Certafin biedt u naast de wettelijke verwerking van de cijfers ook de inzichten
om de cijfers te interpreteren.

Fiscaal advies

Een sterke dosis ervaring en vakkennis staan ter uwer beschikking,
maar ook een persoonlijke en een doelgerichte aanpak:
Doe beroep op de kennis van Certafin!

Financieel management

Dankzij Certafin haalt u de specialisatie in huis om op zeer efficiënte manier
uw financieel management op korte en lange termijn te stroomlijnen.
 

Starters advies

Wij geven advies en begeleiden u bij het opstarten en inschrijven als
nieuwe zelfstandige en als vennootschap.

KMO-Portefeuille

Naast de erkenning bij het IAB is Certafin ook erkend bij de Vlaamse Gemeenschap als extern adviseur. Hierdoor kan u als ondernemer voor specifieke projecten financiële steun krijgen als u beroep doet op onze diensten.