DIENSTEN CERTAFIN

Boekhouding

Een optimale boekhouding geldt als voorwerp voor een optimale financiële
informatieverstrekking; dit is essentieel als werkinstrument van uw bedrijf.

Accountancy

Certafin biedt u naast de wettelijke verwerking van de cijfers ook de inzichten
om de cijfers te interpreteren.

Fiscaal Advies

Een sterke dosis ervaring en vakkennis staan ter uwer beschikking,
maar ook een persoonlijke en een doelgerichte aanpak:
Doe beroep op de kennis van Certafin!

Financieel Management

Dankzij Certafin haalt u de specialisatie in huis om op zeer efficiënte manier
uw financieel management op korte en lange termijn te stroomlijnen.
 

Starters Advies

Wij geven advies en begeleiden u bij het opstarten en inschrijven als
nieuwe zelfstandige en als vennootschap.